دکتر محسن یعقوبی

PHD Researcher

– دارای گواهی دوره کوچینگ (Coaching) حرفه‌ای و اخذ موقعیت کاری و تحصیلی در اروپا از دانشگاه VUB بروکسل و تجربه فرصت مطالعاتی در بلژیک

– مدرس چندین دوره مدیریت منابع انسانی پیشرفته در دانشگاه و سازمان های دولتی

– داور ژورنال برجسته The International Journal of Human Resource Management

– سابقه برگزاری بیش از ۲۰ کارگاه در دانشگاه های معتبر دولتی (تربیت مدرس تهران، فردوسی مشهد و … )